Wybierz język: PL | EN

Warunki współpracy

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy przyjazny system ułatwiający zarówno zakupy w naszej firmie jak i pozyskanie wszystkich niezbędnych informacji.

 

Stale do Państwa dyspozycji pozostają:

 

  • strona i sklep internetowy
  • infolinia 800 401 402
  • zespół przedstawicieli handlowych i handlowców

 

Naszą dewizą jest kompleksowe zaspokajanie potrzeb naszych klientów. Cel ten chcemy realizować zarówno na płaszczyźnie asortymentowej jak i obsługowej. Nasza sieć sprzedaży, szeroki asortyment oraz zasięg terytorialny działania sprawia, że jesteśmy firmą działającą najbliżej naszych klientów.

 

 

Realizacja zamówień

 

 

Zamówienia realizowane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia pod warunkiem:

 

  • braku zaległości płatniczych w stosunku do naszej firmy,
  • nie przekroczonego limitu kupieckiego,
  • w ramach dostępności towaru na magazynie.

 

Pisemne zamówienie przysłane do firmy LAMBDA jest traktowane jako zobowiązanie do zakupu.

 

 

Koszty wysyłki

 

 

Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy spedycyjnej, z którą firma LAMBDA Sp. z o.o. ma podpisaną umowę.
Firma LAMBDA Sp. z o.o. w całości pokrywa koszty wysyłki przy zakupie:

 

  • produktów firmy LAMBDA na kwotę powyżej 300,00 zł netto,
  • pozostałych produktów na kwotę min. 300,00 zł netto.

 

W pozostałych przypadkach koszt wysyłki pokrywa zamawiający. Również w przypadku dyspozycji odbiorcy co do wysyłki towaru za pośrednictwem innego spedytora koszty wysyłki w całości pokrywa zamawiający.
 

 

 

Kredyt

 

 

Firma LAMBDA na postawie umowy zawartej z firmą Euler Hermes umożliwia swoim klientom otrzymanie kredytu kupieckiego. Warunkiem przyznania kredytu jest pozytywna weryfikacja wiarygodności kredytowej oraz ocena dotychczasowej współpracy. W celu przyznania kredytu prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 

  • podpisanej umowy dystrybucyjnej (formularz dostępny w Działach Handlowych)
  • kopia aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowa spółki lub zaświadczenie o działalności gospodarczej,

 

Kredyt jest odnawialny. Wielkość kredytu określana jest wysokością obrotu za ostatni rok a także historią płatniczą.
Towar będzie sprzedawany tylko do wartości limitu kredytowego. Nie dotrzymanie terminów płatności powoduje wstrzymanie realizacji zamówień oraz skierowanie zlecenia windykacji wierzytelności.
Za termin spełnienia wierzytelności uznajemy datę stempla bankowego na przelewie.

Nowi klienci proszeni są o kontakt z działem handlowym w celu pomocy przy udzieleniu kredytu kupieckiego.