Wybierz język: PL | EN

Przetargi

          Głównym celem naszego działania jest osiągniecie i utrzymanie pełnego zadowolenia naszych obecnych i przyszłych klientów z wytworzonych przez firmę  materiałów eksploatacyjnych i oferowanych usług. Dążymy do uzyskania i utrzymania pełnego zaufania klientów do naszej firmy jako dostawcy, zapewniającego oczekiwany poziom jakości przy zachowaniu optymalnych kosztów wytwarzania.
           Nasze wyroby i usługi są projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte serwisem zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem opartym na normie ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Dlatego nasza oferta idealnie odpowiada wszystkim wymogom występującym w Zamówieniach Publicznych.

          W związku z powyższym z dniem 02.12.2013 firma Lambda Sp. z o.o. wprowadza procedurę związaną z wycenami specjalnymi oraz przetargowymi.

 

 

REGULAMIN WYCEN PRZETARGOWYCH

 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 

          Lambda Sp. z o.o. jako „wykonawca” nie bierze bezpośrednio udziału w zamówieniach publicznych, jednak oferuje materiały eksploatacyjne marki własnej Dystrybutorom / Partnerom Handlowym, biorącym udział w postępowaniach Zamówień Publicznych. Pracownicy Działu Handlowego Spółki udzielają pełnego wsparcia Partnerom Handlowym na każdym etapie postępowania przetargowego z zastrzeżeniem w deklaracji pisemnej, iż oferta Partnera oparta jest na produktach LAMBDA.

 

 

WYCENY

 

          W celu uzyskania wyceny należy przesłać formularz ofertowy oraz określić rodzaj wycenianych produktów, zgodnie z definicjami w nim zawartymi. Formularz dostępny jest u każdego opiekuna handlowego. Dla każdego przetargu ustalamy najniższe możliwe ceny (biorąc pod uwagę ilość produktów, czas realizacji przetargu). Gwarantujemy niezmienność oferowanych cen przez cały okres realizacji danego przetargu/wyceny pod warunkiem dokonywania systematycznych zakupów wynikających z zakresu oferty przetargowej.

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

          Oferujemy wsparcie w interpretacji wymagań stawianych przez zamawiającego, określonych w SIWZ w danym przetargu. W celu wyszczególnienia wytycznych opisujących specyfikę zamawianego produktu, niezbędnych do realizacji przetargu należy przesłać do Działu Handlowego Lambda, SIWZ z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 

DOKUMENTACJA

 

          Dla potwierdzenia parametrów produktów marki LAMBDA udostępniamy dokumenty wymagane przez Zamawiającego w SIWZ lub określone przez Państwa dla produktów ujętych w wycenie. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia spełnienia specyficznych wymagań Zamawiającego - w tym dotyczącego dokumentów, jeżeli będą one naruszać przepisy obowiązujące na terenie UE.

  • Wszystkie dokumenty dotyczące produktów marki LAMBDA oraz poszczególnych wycen udostępniane są jednorazowo i służą wyłącznie w zakresie danego przetargu/wyceny.
  • Archiwizowanie i wielokrotne używanie dokumentów bez wiedzy i zgody Lambda Sp. z o.o.  jest zabronione.
  • Wszelkie oświadczenia wystawione dla danego przetargu/wyceny, które dotyczyły konkretnych postępowań, nie mogą być poręczeniem ani gwarancją w innych postępowaniach. W celu uzyskania aktualnych dokumentów należy skontaktować się z dedykowanym opiekunem handlowym.

 

 

GWARANCJA

 

          Gwarantujemy stabilność cen oraz jakość dla produktów ujętych w wycenie. Zamówienia składane w celu realizacji przetargów są objęte standardowym pakietem gwarancyjnym.