Wybierz język: PL | EN

Misja

Od momentu założenia firmy w 1991 roku Lambda musiała działać w silnie zaburzonym, zmiennym środowisku ostrej konkurencji rynkowej. Cechy tego środowiska wyznaczają wciąż zmieniające się czynniki: techniczne, ekonomiczne, prawne, polityczne i w coraz większym stopniu - ekologiczne.
Dlatego konkurencyjność jest jednym z podstawowych warunków funkcjonowania firmy Lambda Sp. z o.o.


Wychodząc z takiego przekonania firma Lambda Sp. z o.o. podjęła już wiele lat temu misję wdrożenia procesów biznesowych ukierunkowanych w głównej mierze na stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz wdrożenia najlepszych technologii produkowanych przez nas towarów.
Dziś na rynku przewagę zdobywa ten producent, który słucha głosu klienta, zna jego potrzeby i życzenia, spełniając a wręcz przewyższając jego oczekiwania lub potrzeby.

 


Dlatego polityka jakości firmy Lambda Sp. z o.o. jest zdefiniowana w następujący sposób:

 

Głównym celem naszego działania jest osiągniecie i utrzymanie pełnego zadowolenia naszych obecnych i przyszłych klientów z wytworzonych przez firmę wyrobów i oferowanych usług.


Każda dostawa powinna stanowić rekomendację dla dalszych zamówień. Dążymy do uzyskania i utrzymania pełnego zaufania klientów do naszej firmy jako dostawcy zapewniającego oczekiwany poziom jakości przy zachowaniu optymalnych kosztów wytwarzania.
Nasze wyroby i usługi są projektowane, wytwarzane, dostarczane i objęte serwisem zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością opartym na normie ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Spełniają one wymagania i oczekiwania naszych klientów oraz są dostarczane w uzgodnionych terminach.

 

W działaniach na rzecz poprawy jakości główny nacisk kładziemy zarówno na zapobieganie problemom jak i na unikanie powtarzania błędów.
Kierownictwo firmy ma określoną odpowiedzialność za wszelkie działania jakościowe oraz zapewnione środki i warunki dla ich spełnienia a każdy pracownik jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy.