Wybierz język: PL | EN

Reklamacje

 

ZGŁOSZENIA RMA NALEŻY DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE POPRZEZ

https://shop.lambda.com.pl

 

 

Procedura zgłoszenia

 

 

WAŻNE!!!

Po otrzymaniu linku zwrotnego należy wydrukować protokół i dołączyć  go do przesyłki. 
 
 
Aby zareklamować produkt w firmie Lambda sp. z o. o. należy poprawnie wypełnić Protokół Reklamacyjny (nazwa produktu, numer faktury, data zakupu, przyczyna reklamacji, adres zwrotny wysyłki, dane kontaktowe). Protokół generowany jest w oparciu o dane umieszczone w formularzu zgłoszeniowym.

 

 

            Po wysłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego klient otrzyma na adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Jest to ostatni etap weryfikacji zgłoszenia. Po kliknięciu w link klient otrzyma wiadomość zawierającą wygenerowany Protokół, który należy wydrukować i dołączyć w formie papierowej do przesyłki.

            Równolegle z wysłaniem Protokołu do klienta system wysyła jego kopię do Serwisu toteż nie ma konieczności wysyłania jakichkolwiek dodatkowych wiadomości. W oparciu o dane zawarte w protokole Serwis rozpocznie procedurę zlecenia odbioru przesyłki przez kuriera.

 

            Na Protokole należy umieścić jak najdokładniejszy opis wady*. W przypadku braku opisu, produkt zostanie sprawdzony w sposób ogólny. Jeżeli podczas takiej procedury żadna wada nie zostanie wykryta, zgłoszenie zostanie uznane za niezasadne.

 

*Tylko w przypadku zgłoszeń dotyczących błędów komunikacji z urządzeniem, wystarczy wpisanie ogólnej przyczyny oraz modelu urządzenia, w którym problem wystąpił. We wszystkich pozostałych zgłoszeniach, dotyczących nieprawidłowości jakościowych należy wadliwy wydruk dołączyć do reklamowanego produktu.

 

 • zabezpieczyć produkt, tak by nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu
 • dołączyć do przesyłki protokół w formie papierowej
 • zlecenie odbioru zrealizowane będzie w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (uzależniając wszystko od możliwości Serwisu oraz firmy spedycyjnej),
 • nietypowe godziny odbioru należy podawać w "Informacjach dodatkowych" podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w innym przypadku zlecenie odbioru realizowane będzie w godzinach 10-15.

            Odbiór przesyłki na koszt Producenta możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu zgłoszenia Partnera Handlowego przez Serwis Lambda sp. z o.o.

          

            Przesyłki przysłane bez uprzedniego zgłoszenia w Serwisie (z zastrzeżeniem Producenta jako płatnika) nie będą odbierane. W takim przypadku nadawca zostanie obciążony kosztami przesyłki.

 

            W przypadku wątpliwości oraz dodatkowych pytań należy kontaktować się bezpośrednio z Serwisem Lambda sp. z o. o. dzwoniąc pod numery:

 

71 33 74 437

lub

71 33 74 447

 

            Możliwe jest również skierowanie zapytania do Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej: reklamacje@lambda.com.pl

 

            Zarówno Partnerzy Handlowi jak i pozostali Klienci (wysyłający zgłoszenia na własny koszt) powinni zaadresować przesyłkę według wzoru:


SERWIS

Lambda Sp. z o. o.

ul. Kopańskiego 16

51-210 Wrocław

 

 

 

            W przypadku uznania reklamacji Serwis może zdecydować o:

 • naprawie uszkodzonego produktu
 • wymianie uszkodzonego produktu na produkt nowy, wolny od wad
 • wystawieniu na uszkodzony produkt faktury korygującej (jedynie w przypadku niemożliwości realizacji innymi metodami oraz przy podaniu na Protokole prawidłowego numeru dokumentu zakupu).


            Termin rozpatrywania reklamacji:

 • do 14 dni roboczych na produkty LAMBDA,
 • do 30 dni roboczych na produkty OEM i innych producentów.

 

            Produkty firmy SAMSUNG, muszą być reklamowane u producenta (SAMSUNG) przez końcowego użytkownika.

(szczegółowe informacje nr infolinii Samsung: 0-801-172-678)

 


            Reklamacja jest automatycznie odrzucona w przypadku:

 • nieopisania przesłanego produktu na zgłoszeniu reklamacyjnym
 • uszkodzenia plomby gwarancyjnej
 • widocznych śladów ingerencji w produkt
 • wagi produktu wskazującej na jego zużycie
 • mechanicznego uszkodzenia produktu (tonery - uszkodzenie wałka OPC i wszelkich elementów konstrukcji zewnętrznej; tusze - uszkodzenie głowicy i wyraźne uszkodzenie elektroniki; pozostałe produkty - inne uszkodzenia mechaniczne)
 • zaklejenia głowicy taśmą klejącą (tusze)
 • stwierdzenia braku opisanej wady produktu
 • przesłania produktu nie instalowanego uprzednio w urządzeniu (brak podstaw do reklamacji) - z wyłączeniem sytuacji, w której produkt jest inny niż opisany na opakowaniu.

 


            Zgłoszenie może nie zostać uwzględnione w przypadku gdy produkt:

 • nie został odpowiednio zabezpieczony do transportu
 • nie był zapakowany w fabryczne opakowanie – jeśli taki jest wymóg Producenta OEM.