Wybierz język: PL | EN

Polityka Jakości i Środowiska

Podstawowym celem działalności firmy LAMBDA Sp. z o.o. jest osiągnięcie pozycji wiodącego producenta materiałów eksploatacyjnych do nowoczesnej techniki biurowej w Polsce, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska.

 

 

W tym celu firma Lambda:

 

  • wdraża nowoczesne, ekologiczne technologie produkcji eliminujące błędy, doskonalące jakość wyrobów oraz wpływające na redukcję ilości powstających odpadów produkcyjnych,
  • rozbudowuje sieć dystrybucji i poszerza ofertę wyrobów własnych, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klientów, zobowiązując się jednocześnie do spełnienia tych wymagań,
  • spełnia wszystkie wymagania prawne i inne dotyczące wyrobów oraz związane z aspektami środowiskowymi organizacji,
  • usprawnia organizację pracy i doskonali wdrożony system zarządzania jakością i środowiskiem,
  • dba o podnoszenie kwalifikacji personelu i angażowanie go w działania związane z poprawą jakości i efektów środowiskowych,
  • w obszarze odpadów współpracuje jedynie z profesjonalnymi odbiorcami, posiadającymi odpowiednie uprawnienia,
  • realizuje skuteczne działania w zakresie odzysku i przetworzenia zużytych materiałów eksploatacyjnych, stawiając procesy recyklingu jako bardzo istotne w produkcji wyrobów marki LAMBDA.

 

Zarząd firmy zapewnia odpowiednie zasoby do realizacji powyższej polityki oraz deklaruje, że wszyscy pracownicy firmy utożsamiają się z jej założeniami i celami.


Dla zapewnienia jej aktualności dokonuje okresowych przeglądów polityki, a wyniki przeglądów wykorzystuje do doskonalenia wdrożonego systemu jakości i środowiska zgodnego z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.